Klagevejledning

Den 1. oktober 2015 trådte en ny forbrugerklagelov i kraft. Forbrugerklagesystemet er gennemført på baggrund af et nyt EU-direktiv. Det betyder, at du som forbrugere fremover skal kunne klage til et klageorgan inden for stort set alle brancher. Det betyder også, at virksomheden fremover skal oplyse private kunder om, hvilket klageorgan de kan gå til, hvis de har en klage.

Hvis du mener at arbejde som er udført af Skovgaard-Konsulenten ikke lever op til de aftaler som er indgået eller det ikke er udført efter gældende regler, kan du klage til Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K, www.byggerietsankenaevn.dk og info@byggerietsankenaevn.dk